Akademija za OPG – Genius Consulting

201811.26
0
Dana 22.11.2018.g. bili smo treću godinu uzastupno gosti predavači na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u sklopu Akademije za OPG koje organizira Ekonomska klinika. Ovim putem želimo pohvaliti sve studente koji su uključeni u ovaj hvalevrijedan projekt, a mi se želimo zahvaliti što nas kontinuirano prepoznaju kao partnere koji polaznicima Akademije mogu prenijeti znanje i iskustva vezano uz EU natječaje iz Programa ruralnog razvoja.
Veseli nas vidjeti kako je interes za temom oko EU  fondova velik te se nadamo da smo polaznicima, koji su došli u velikom broju, prenijeli znanja i iskustva te neke od njih naveli na pripremu za nadolazeće natječaje iz Programa ruralnog razvoja.
Za dodatna pitanja stojimo na raspolaganju te Vas pozivamo da se prijavite i na ostala predavanja u sklopu Akademije za OPG.
O akademiji
Cilj je potaknuti osobe svih uzrasta na razvijanje i provođenje vlastitih ideja u području poljoprivrede. Predavanja su osmišljena tako da pruže sudionicima osnovna znanja o pokretanju, marketingu, financijama i samom vođenju OPG-a te mogućnostima i načinima apliciranja za sredstva u EU fondova namjenjenih OPG-ovima. Sudionici: osobe svih uzrasta koje se žele baviti poljoprivredom ili osobe koje se već bave poljoprivredom, a zanimaju ih novi trendovi u proizvodnji te mogućnosti poticaja za povećanje obujma proizvodnje. Akademija za OPG je besplatan edukativni program za sve OPG-ove kao i za široku javnost koja se želi dodatno educirati o mogućnostima poslovnog usmjeravanja prema poljoprivredi. Znanja koja se nastoje prenjeti na sudionike su: osnove marketinga i menadžmenta u OPG-u, procesi apliciranja za sredstva iz EU fondova za male OPG-ove, pisanja poslovnog plana, turizmu u OPG-u, efikasnog korištenja energenata, zadrugama i udruživanju te poticanju mladih na poduzetništvo u poljoprivredi.
Izvor: https://web.facebook.com/akademijazaopg.ekonomskaklinika/