EU natječaj – Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza

201809.18
0

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta uskoro objavljuje poziv na dostavu projektnih prijedloga „inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza“ namijenjeno novoosnovanim trgovačkim društvima, obrtima, kao i ostalim subjektima koji se bave gospodarskom djelatnošću u svrhu uspješnog lansiranja novih inovacija proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iznosi 150.000.000,00 kn. Rok za podnošenje projektnog prijedloga bit će propisan natječajem, a vrijedi do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Iznos i intenzitet potpore

Minimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi 150.000,00 kn dok je maksimalni iznos 1.400.000,00 kn. Intenzitet potpore iznosi do 85% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su:

 • Neuvršteni MSP koji spadaju u mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014, registrirana za obavljanje prihvatljive gospodarske djelatnosti najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave, koja nisu raspodijelila dobit i koja nisu osnovana spajanjem
 • Potpora u okviru ovog Poziva isključivo je namijenjena novoosnovanim MSP i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti
 • Poduzeća kontrolirana od strane vlasnika prethodno zatvorenih poduzeća ne mogu koristiti ovu potporu ukoliko je novo poduzeće operativno u istim ili srodnim sektorima kao i zatvorena tvrtka. Ovo ograničenje se odnosi na razdoblje od 12 mjeseci nakon takvog zatvaranja
 • Trajanje projekta ne može biti duže od 18 mjeseci od dana sklapanja ugovora

Aktivnosti i prihvatljivi troškovi

Prihvatljive aktivnosti namijenjene su razvoju inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje i inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uključujući usluge).

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

 1. Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta – dovršetak inovacije skoro spremne za tržište koja sadržava ključne funkcionalnosti (Minimalno održiv proizvod – MVP), za koju je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta. Može obuhvaćati sljedeće:
 • Prilagodba i dovršetak inovacije zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju
 • Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika
 • Revizija Studije izvedivosti
 • Dizajn proizvoda
 • Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom
 1. Priprema lansiranja proizvoda/usluge može obuhvaćati sljedeće:
 • Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju
 • Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe
 • Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima
 • Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija
 • Marketinški plan i revizija poslovnog i marketinškog plana
 • Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište
 • Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja
 1. Prihvatljive kategorije troškova
 • Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja (najviše do 40% iznosa)
 • Neizravni troškovi (troškovi najma prostora, režijski troškovi) nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta do 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Angažman vanjskog visokokvalificiranog i ostalog stručnog osoblja do 10% ukupne vrijednosti projekta
 • Ulaganje u instrumente i opremu
 • Troškovi usluga potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti
 • Revizija projekta
 • Promidžba i vidljivost do 2% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta

Tekst je pisan na temelju Poziva na dostavu projektnih prijedloga objavljenog na stranici e-Savjetovanja, a po službenom otvaranju natječaja može doći do izmjene uvjeta: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?entityId=7499

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć u pripremi i provedbi EU projekata, slobodno nam se obratite na službeni mail: info@geniusconsulting.hr