201908.08
0

Održan prvi sastanak Upravnog odbora projekta CAMELMILK.

Održan je prvi sastanak Upravnog odbora projekta koji čini članovi iz 7 zemalja mediterana, Sastanak se održao u gradu Monels, Španjolska 23-24.07.2019., na kojemu su bili prezentirane aktivnosti projekta i očekivani rezultati kroz razdoblje od 3 godine od svakog partnera pojedinačno. Naša partnerica Monika Kordić je voditeljica radnog paketa 7. Posovni modeli i nastup na…

201906.03
0

SUDJELOVALI SMO NA DANU KARIJERA INICIJATIVE PRIVATNOG SEKTORA ZA MLADE!

Zagreb, 30.5.2019. – je na Veleučilištu VERN’ održan „Dan karijera Inicijative privatnog sektora za mlade“, koji je održan je u okviru projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade, koji provodi Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) uz financijsku podršku Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Događaj je održan u suradnji s Veleučilištem VERN’, a kroz VERN’ov projekt…

201905.28
0

Potpisali smo ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu međunarodnog R&D projekta u okviru H2020!

CILJ PROJEKTA Cilj projekta CAMELMILK je ojačati lanac opskrbe devinog mlijeka promicanjem proizvodnje, prerade i potrošnje devinog mlijeka i mliječnih proizvoda od deve u mediteranskom bazenu. Također, cilj projekta je pružiti inovativna rješenja za potporu poljoprivrednicima / proizvođačima mlijeka (malih vlasnika) i prerađivačima devinog mlijeka (MSP) kako bi se prevladale postojeće prepreke i uska grla…

201905.10
0

Prijavi se za plaćenu studentsku praksu!

Rad na projektima sufinanciranim iz EU fondova, financijsko i poslovno savjetovanje klijenata, uključenost u razvoj novih proizvoda i usluga neke su od mogućnosti razvoja karijere u Genius Consulting-u. Više od 175 investicijskih projekata pri čemu je više od 80% projekata ostvarilo potporu na natječajima, preko 50 milijuna eura vrijednost investicijskih projekata te održane edukacije pred…

201904.12
0

Uz pomoć ESIF kredita i niskih kamata naš klijent unaprjeđuje turističku ponudu Bibinja!

Stručni tim Genius Consulting-a sudjelovao je u pripremi dokumentacije za podnošenje Zahtjeva za kredit uključujući investicijsku studiju za tvrtku H2O Marketing d.o.o. za dobivanje kredita iz financijskog instrumenta ,,ESIF krediti za rast i razvoj“ od HBOR-a i Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 514.105,78  EUR s ukupnom kamatnom stopom od 1,35%. Namjena kredita odnosi se…

201904.10
0

Ponosni na suradnju s Dječjim vrtićem Čigra u privlačenju bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda!

Dječji vrtić Čigra je ustanova za predškolski odgoj i naobrazbu djece od 6 mjeseci starosti do polaska u školu. Vrtić djeluje na tri lokacije u Zagrebu. Stručni tim Genius Consulting-a sudjelovao je u pripremi projektne dokumentacije za Dječji vrtić Čigra na natječaju “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” iz…

201903.19
0

Objavljen natječaj za mjeru: Ulaganja u vinarije i marketing vina!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 18. ožujka 2019. godine natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019–2023. Tko se može prijaviti? (Vinarije) poduzeća u sektoru vina (pravne ili fizičke osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz…

201903.08
0

Održali smo malu akademiju za OPG u Pazinu i predstavili Go2Farm aplikaciju!

Pod organizacijom Razvojne agencije SRCE ISTRE, u Pazinu smo održali malu akademiju za OPG i radionicu za male i srednje poduzetnike te ostale zainteresirane dionike u sklopu aktivnosti jačanja kapaciteta za iskorištavanje EU sredstava s naglaskom na održivi razvoj i inovacije. Također, ovom prilikom smo prvi puta predstavili vlastiti inovativni projekt – aplikaciju za kupnju…

201903.06
0

Objavljen natječaj za mjeru Promidžba vina na tržištima trećih zemalja!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 04. ožujka 2019. godine natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019–2023. Tko se može prijaviti? Stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača vina, sektorske…

201902.28
0

OTVOREN EU NATJEČAJ IZ MJERE IV.4. PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE

Ukupni budžet, tj. iznos potpore po Korisniku ZA Mjeru IV.4.? Ukupni budžet iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020.godine je 12.000.000,00 EUR, tj. po korisniku iznos potpore je 7.500.000,00 kuna. Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaje? Korisnik je za aktivnosti koje su predmet potpore osim odredbi Pravilnika i Natječaja, dužan…

201902.12
0

Uskoro se otvara EU natječaj “Inovacije u S3 područjima”

Svrha (cilj) Poziva Podržati inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih  proizvoda/usluga na tržište. U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene ulaganju u materijalnu i nematerijalnu imovinu, dobivanju patenata, troškova osoblja i istraživanja u svrhu inovacija i komercijalizacije novih proizvoda i usluga isključivo u skladu s identificiranim…