201904.12
0

Uz pomoć ESIF kredita i niskih kamata naš klijent unaprjeđuje turističku ponudu Bibinja!

Stručni tim Genius Consulting-a sudjelovao je u pripremi dokumentacije za podnošenje Zahtjeva za kredit uključujući investicijsku studiju za tvrtku H2O Marketing d.o.o. za dobivanje kredita iz financijskog instrumenta ,,ESIF krediti za rast i razvoj“ od HBOR-a i Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 514.105,78  EUR s ukupnom kamatnom stopom od oko 1,70%. Namjena kredita odnosi…

201904.10
0

Ponosni na suradnju s Dječjim vrtićem Čigra u privlačenju bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda!

Dječji vrtić Čigra je ustanova za predškolski odgoj i naobrazbu djece od 6 mjeseci starosti do polaska u školu. Vrtić djeluje na tri lokacije u Zagrebu. Stručni tim Genius Consulting-a sudjelovao je u pripremi projektne dokumentacije za Dječji vrtić Čigra na natječaju “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” iz…

201903.19
0

Objavljen natječaj za mjeru: Ulaganja u vinarije i marketing vina!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 18. ožujka 2019. godine natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019–2023. Tko se može prijaviti? (Vinarije) poduzeća u sektoru vina (pravne ili fizičke osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz…

201903.08
0

Održali smo malu akademiju za OPG u Pazinu i predstavili Go2Farm aplikaciju!

Pod organizacijom Razvojne agencije SRCE ISTRE, u Pazinu smo održali malu akademiju za OPG i radionicu za male i srednje poduzetnike te ostale zainteresirane dionike u sklopu aktivnosti jačanja kapaciteta za iskorištavanje EU sredstava s naglaskom na održivi razvoj i inovacije. Također, ovom prilikom smo prvi puta predstavili vlastiti inovativni projekt – aplikaciju za kupnju…

201903.06
0

Objavljen natječaj za mjeru Promidžba vina na tržištima trećih zemalja!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 04. ožujka 2019. godine natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019–2023. Tko se može prijaviti? Stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača vina, sektorske…

201902.28
0

OTVOREN EU NATJEČAJ IZ MJERE IV.4. PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE

Ukupni budžet, tj. iznos potpore po Korisniku ZA Mjeru IV.4.? Ukupni budžet iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020.godine je 12.000.000,00 EUR, tj. po korisniku iznos potpore je 7.500.000,00 kuna. Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaje? Korisnik je za aktivnosti koje su predmet potpore osim odredbi Pravilnika i Natječaja, dužan…

201902.12
0

Uskoro se otvara EU natječaj “Inovacije u S3 područjima”

Svrha (cilj) Poziva Podržati inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih  proizvoda/usluga na tržište. Prijavitelj Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik Ostali bitni uvjeti za Prijavitelje Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi Ukoliko nema, Prijavitelj poslovni nastan u RH mora registrirati…

201902.07
0

Plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini!

Indikativni plan objave natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini je dokument koji će se prema potrebi ažurirati tijekom godine, a pogledajte ga ovdje. Tijekom 2019. na raspolaganje se stavlja ostatak cjelokupne alokacije kroz 30-ak postupaka dodjele ukupne vrijednosti preko 360 milijuna eura, čime će tijekom 2019. godine cjelokupna programska sredstva Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. biti aktivirana….

201901.30
0

Pozitivna priča sufinanciranja projekta iz EU fonda

Genius Consulting sudjelovao je u pripremi i provedbi projekta za tvrtku Tvornica konopa i veziva d.o.o. iz Zadra gdje je osigurano više od 640.000,00 HRK bespovratnih sredstava za povećanje proizvodnih kapaciteta uz uvođenje nove proizvodne linije 12-strukih konopa. U sklopu projekta provedene su sljedeće aktivnosti: Nabava stroja za pletenje konopa stručno osposobljavanje nabava IT opreme…

201901.30
0

Objavljen Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte!

Vrsta potpore koja se predviđa ovim Zakonom je porezna olakšica za istraživačko-razvojne projekte koji pripadaju u kategorije temeljnog istraživanja, industrijskog istraživanja, eksperimentalnog razvoja ili za studije izvedivosti za te istraživačko-razvojne projekte. Potpora se ostvaruje kao pravo na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit odnosno poreza na dohodak za opravdane troškove. Korisnici državne potpore mogu biti pravne…

201901.30
0

Objavljen natječaj Ministarstva turizma – Konkurentnost turističkog gospodarstva 2019.

PREDMET PROGRAMA Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva CILJEVI PROGRAMA Sukladni su sa Strategijom razvoja…

201812.28
0

Održali smo predavanje na temu EU natječaja “Inovacije novoosnovanih MSP”

Održali smo predavanje u Zagrebačkom inovacijskom centru – ZICER na temu EU natječaja “Inovacije novoosnovanih MSP”. Zahvaljujemo svima koji su prisustvovali! U nastavku je sažetak natječaja “Inovacije novoosnovanih MSP – II Faza” Predmet Poziva: Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu. Svrha (cilj)…