Ivan Orač, mag.ing.agr., Partner
Ivan Orač radi na pripremi i provedbi projekata s fokusom na projektima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Poslovno iskustvo stjecao je radeći u odjelu Europskih fondova i nacionalnih potpora na pripremi i provedbi projekata u renomiranoj hrvatskoj konzultantskoj kući. Specijalizirao se za projekte u poljorpivredi i ribarstvu gdje je iskustvo stekao radeći na brojnim projektima prijavljenim na natječaje u sklopu IPARD programa i kasnije Europskog fonda za poljorpivredu i ruralni razvoj. Na Agronomskom fakultetu u Zagrebu završio je sveučilišni preddiplomski studij Agrarne ekonomike i diplomski studij Agrobiznisa i ruralnog razvitka te stekao akademski naziv magistra, inženjera agrobiznisa i ruralnog razvitka.Marin Vučemilo, mag.oec., Partner
Marin Vučemilo radi na vođenju i izradi projektnih koncepata financiranih iz EU i nacionalnih fondova. Uz EU odjel, aktivno razvija financijsko i poslovno savjetovanje gdje uz pomoć partnera pronalazi načine za tvrtke da maksimalno iskoriste resurse te osiguraju visoku produktivnost uz kontinirani rast poslovanja. Poslovno iskustvo stekao je radeći u proizvodnom sektoru nekoliko poznatih hrvatskih kompanija, dok je međunarodno iskustvo gradio radeći u SAD-u. Relevantno iskustvo iz EU fondova posjeduje iz renomirane hrvatske konzultantske kuće gdje je radio na projektima financiranim iz Europskog fonda za regionalni razvoj sudjelujući u svim fazama izrade projektnih prijava. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.mmmon5Monika Kordić, univ.spec.oec., Partner
Monika Kordić ima 15-godišnje radno iskustvo kao voditeljica projekata i timova u području EU fondova i RH potpora. Stručnjak je za pronalazak izvora financiranja za projekte iz privatnog i javnog sektora, izradu EU dokumentacije, sektorskih studija, studija izvodljivosti, nacionalnih i lokalnih strategija, uspostavu platežne agencije te izgradnju administrativnih kapaciteta. Radila je u hrvatskim i međunarodnim konzultantskim tvrtkama na EU projektima (IPA, CARDS, PHARE) u Makedoniji, Hrvatskoj i Turskoj u domeni poduzetničke, poljoprivredne, ruralne i lokalne politike. Diplomirala je financije na Ekonomskom fakultetu u Skopju te magistrirala lokalni razvoj Balkana na Sveučilištu u Trentu u Italiji.