Objavljen natječaj za mjeru Promidžba vina na tržištima trećih zemalja!

201903.06
0

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 04. ožujka 2019. godine natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019–2023.

Tko se može prijaviti?

Stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača vina, sektorske organizacije ili javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna, te privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirane za proizvodnju vina.

Koliki je iznos potpore po korisniku?

Do 250.000 EUR

Koja je dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj?

 • Prijavni obrazac (L6_PO_01) i popunjeni Plan aktivnosti (L6_PO_02)
 • Izvornik potvrde o solventnosti (SOL-2) za sve otvorene bankovne račune koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave kojim se dokazuje da račun podnositelja nije bio u blokadi više od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci ili više od 20 dana u neprekidnoj blokadi
 • Izvornik potvrde nadležne Porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema RH ne stariji od 30 dana od dana podnošenja Prijave
 • Izvornik uvjerenja nadležnog Općinskog suda da se protiv odgovorne osobe ne vodi kazneni postupak iz gospodarskog poslovanja, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • Izvornik dokaza o članstvu ovjeren potpisom i pečatom od strane udruženja, organizacije ili javnog tijela
 • Preslike ponuda
 • Ispunjenu Izjavu o dodijeljenim de minimis potporama (L6_PO_O21)
 • obrasce za podnošenje prijava i u elektroničkom obliku (pogodnim za daljnju obradu podataka – ne skenirani dokumenti).
 • Presliku potpisnog kartona deponiranog u FINA-i ili poslovnoj banci

Za obveznike poreza na dobit:

 • Godišnje financijsko izvješće ovjereno pečatom i potpisom od strane FINA-e (obrazac GFI) za godinu koja prethodi godini podnošenja prijave kojim se dokazuje da je vrijednost projekta u skladu s godišnjim prometom

Za obveznike poreza na dohodak:

Obrazac prijave poreza na dohodak za prethodnu financijsku godinu ovjeren od strane Porezne uprave s pripadajućom Rekapitulacijom primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne financijske godine i Popisom dugotrajne financijske imovine na dan 31. prosinca prethodne godine (ovjereno i potpisano od strane podnositelja) kojim se dokazuje da je vrijednost projekta u skladu s godišnjim prometom

Kad su rokovi prijave na natječaj?

04.03.2019.-29.03.2019.

Koji su prihvatljivi troškovi?

 1. Oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja
 • oglašavanje u tisku, objave događanja, oglašavanje na TV-u i radiju, oglašavanje na internetu, vanjsko oglašavanje (bilboard-i, svjetleće reklame)
 1. Odnosi s javnošću, promidžba i marketing
 2. Ostali troškovi

Najam prostora za promociju (štanda), najam opreme i pribora, kupnja opreme i pribora, kupnja hrane i pića, opremanje i aranžiranje prostora za promociju, štanda, prijevoz vina, hrane, piće, opreme, pribora, promotivnog materijala (prijevoz, skladištenje i dostava) kao i troškovi odobrenja/dozvola i poreza, prijevoz izlagača i osoblja Korisnika, stručnjaka, hotelski smještaj izlagača i osoblja Korisnika, stručnjaka, dnevnice izlagača i osoblja Korisnika, ugostiteljske usluge i catering na događanju, usluge različitih stručnjaka, usluge agencija za odnose s javnošću i organizatora događanja, ulaganje u provođenje istraživanja tržišta država članica (studija o procjeni rezultata mjere Informiranja), izrada studije, prijevod studije, troškovi vina koji se koriste u promidžbene svrhe (vrednovani po cijeni proizvodnje)

Koji su neprihvatljivi troškovi?

 • sredstva izdvojena za buduće gubitke ili dugovanja
 • popusti za promociju vina ili drugi troškovi koji se smatraju izravnom potporom proizvođaču
 • troškovi javnog prijevoza ili troškovi korištenja taksi službe koji su pokriveni dnevnicom
 • bankovni troškovi, bankovne kamate i premije osiguranja
 • troškovi gubitka na tečaju valute
 • troškovi koji su već bili uvršteni u prvi projekt
 • troškovi koji nisu dio projekta
 • troškovi pripreme natječajne dokumentacije
 • izrada i razvoj zaštitnog znaka
 • PDV (kod Podnositelja/Korisnika koji su u sustavu PDV-a).

Ukoliko imate dodatna pitanja ili Vam je potrebna stručna pomoć u pripremi i provedbi EU projekata, slobodno nam se obratite na službeni mail:info@geniusconsulting.hrili nas nazovite na telefon 01/ 48 44 539.