Objavljen natječaj za mjeru: Ulaganja u vinarije i marketing vina!

201903.19
0

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 18. ožujka 2019. godine natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019–2023.

Tko se može prijaviti?

(Vinarije) poduzeća u sektoru vina (pravne ili fizičke osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Koliki je iznos potpore po korisniku?

 • Maksimalni iznos potpore po projektu za mikro, mala i srednja poduzeća iznosi 1.500.000 €.
 • Za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih i/ili prometom manjim od 200 milijuna € maksimalni iznos potpore iznosi 750.000 €.
 • Za velika poduzeća koja imaju 750 i više zaposlenih i promet od 200 milijuna € i više maksimalni iznos potpore iznosi 550.000 €

Kad su rokovi prijave na natječaj?

18.03.2019.-30.04.2019.

Koji su prihvatljivi troškovi?

 1. Izgradnja/rekonstrukcija, stjecanje (kupnja) ili poboljšanje nepokretne imovine;
 2. Kupnja novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti
 3. opći troškovi vezani uz izdatke iz točaka a) i b), a osobito naknade arhitektima i inženjerima i naknade za savjetovanje te studije izvedivosti, stjecanje prava na patente i licence
 4. Kupnja ili razvoj računalnih softvera i kupnja patenata, licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova

Koji su neprihvatljivi troškovi?

 • Jednostavne zamjene opreme koje predstavljaju zamjenu postojeće opreme bez poboljšanja tehnologije proizvodnje,
 • troškovi redovitog održavanja i amortizacije opreme, zgrada i postrojenja,
 • PDV (kod Podnositelja/Korisnika koji su u sustavu PDV-a),
 • sredstva izdvojena za buduće gubitke ili dugovanja,
 • bankovni troškovi, bankovne kamate i premije osiguranja, kamate na dugovanja,
 • troškovi gubitka na tečaju valute, plaćanja u gotovini, plaćanja putem robne razmjene uključujući i kompenzaciju,
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika,
 • troškovi koji nisu sastavni dio projekta,
 • nepredviđeni troškovi,
 • troškovi vlastitog rada,
 • troškovi nabave rabljenih strojeva i opreme,
 • troškovi kupnje rezervnih dijelova, popravaka i servisiranja,
 • troškovi stjecanja (kupnje) nepokretne imovine kada projektom nije predviđena izgradnja i/ili prenamjena iste u vinarije i/ili prezentacijske i/ili prodajne objekte,
 • troškovi povezani s ugovorom o zakupu (osobito marža najmodavca, troškovi refundacija kamata, režijski troškovi i pristojbe)

Koja je dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj?

 1. L6_PP_03 „Prijava za odobravanje ulaganja u sektoru vina“
 2. L6_PP_04 „Plan aktivnosti“
 3. Obrazac L6_PP_O30 Lista troškova
 4. Obrazac L6_PP_O21 Izjava Ponuditelja
 5. Ponude
 6. Tehnološki projekt
 7. Glavni projekt

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć u pripremi i provedbi EU i ostalih projekata, izradi investicijskih studija, poslovnih planova, itd., slobodno nam se obratite na službeni mailinfo@geniusconsulting.hrili nas nazovite na telefon 01/ 48 44 539.