Objavljen Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte!

201901.30
0

Vrsta potpore koja se predviđa ovim Zakonom je porezna olakšica za istraživačko-razvojne projekte koji pripadaju u kategorije temeljnog istraživanja, industrijskog istraživanja, eksperimentalnog razvoja ili za studije izvedivosti za te istraživačko-razvojne projekte. Potpora se ostvaruje kao pravo na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit odnosno poreza na dohodak za opravdane troškove.

  • Korisnici državne potpore mogu biti pravne osobe (mali, srednji i veliki poduzetnici) i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit odnosno poreza na dohodak, koje imaju poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Republike Hrvatske u trenutku plaćanja potpore.
  • Korisnik potpore provodi aktivnosti vlastitog istraživanja i razvoja, na način da projektom rješava vlastiti tehnički problem ili znanstveno-istraživačko pitanje, s ciljem buduće komercijalizacije konačnog proizvoda, usluge ili procesa koji proizlazi iz tog istraživačko-razvojnog projekta.
  • Korist za poduzeća od potpore za istraživačko-razvojne projekte je olakšano poslovanje tijekom procesa razvoja ideje u novi proizvod, uslugu ili proces te dugoročnije gledano, stvaranje pretpostavki za uspješnije poslovanje.

Link na pravilnik: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_9_197.html

Link na MINGO oko R&D: https://www.mingo.hr/page/kategorija/intelektualno-vlasnistvo-inovacije-nove-tehnologije-odrzivi-razvitak

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć u pripremi i provedbi EU i ostalih projekata, slobodno nam se obratite na službeni mailinfo@geniusconsulting.hrili nas nazovite na telefon 01/ 48 44 539.