Održali smo predavanje na temu EU natječaja “Inovacije novoosnovanih MSP”

201812.28
0

Održali smo predavanje u Zagrebačkom inovacijskom centru – ZICER na temu EU natječaja “Inovacije novoosnovanih MSP”.

Zahvaljujemo svima koji su prisustvovali!

U nastavku je sažetak natječaja “Inovacije novoosnovanih MSP – II Faza”

Predmet Poziva:
Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Svrha (cilj) Poziva:
Poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Ukupna raspoloživa sredstva
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 150.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos)
Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.400.000,00 kuna, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 150.000,00 kuna.

Predviđeni intenzitet potpore
Do 85% prihvatljivih troškova financirat će se prihvatljivim prijaviteljima.

Prihvatljivi prijavitelji
Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je novoosnovanim poduzećima koji su osnovani najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti.

Prihvatljive aktivnosti
U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati lansiranjem na tržište proizvoda koji su novost na tržištu uzevši u obzir samo tržište (da li se radi o radikalnoj inovaciji ili znatnom poboljšanju). Projekti koji nemaju za cilj lansiranje gotovog proizvoda/usluga na tržište nisu prihvatljivi. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:
1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta (Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti Priprema lansiranja proizvoda/usluge ) – provodi se samostalno ili na temelju ugovora za uslugu po komercijalnim uvjetima, a predstavlja prilagodbu (fine-tuning) proizvoda/usluge spremnog za tržište koji sadržava skup ključnih funkcionalnosti, a za koji je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta. Dokaz o iskazanom interesu tržišta, te Dokaz o statusu zaštite intelektualnog vlasništva potrebno je priložiti u Prijavni obrazac u karticu Prilozi, sekciju Prilozi i ostala obavezna dokumentacija.

Može obuhvaćati sljedeće:

a. Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,
b. Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,
c. Revizija Studije izvedivosti,
d. Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda,
e. Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i

2. Priprema lansiranja proizvoda/usluge – može obuhvaćati sljedeće:
a. Izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana,
b. Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,
c. Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,
d. Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,
e. Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,
f. Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,
g. Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)
Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku najranije od 15. veljače 2019. godine u 11:00:00 sati.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć u pripremi i provedbi EU projekata, slobodno nam se obratite na službeni mail: info@geniusconsulting.hr