Održan prvi sastanak Upravnog odbora projekta CAMELMILK.

201908.08
0

Održan je prvi sastanak Upravnog odbora projekta koji čini članovi iz 7 zemalja mediterana, Sastanak se održao u gradu Monels, Španjolska 23-24.07.2019., na kojemu su bili prezentirane aktivnosti projekta i očekivani rezultati kroz razdoblje od 3 godine od svakog partnera pojedinačno.

Naša partnerica Monika Kordić je voditeljica radnog paketa 7. Posovni modeli i nastup na tržištu EU.

Ključni cilj projeta je uspostaviti prve devine farme i mljekare za devino mlijeko i mliječne proizvode u Španjolskoj i Francuskoj, proizvesti mlijeko i mliječne proizvode te iste plasirati na tržištu EU, na način da se poštivaju sve zakonske regulative EU.