Genius Consulting pruža usluge edukacija, radionica i treninga u izradi i provedbi projekata iz fondova EU.

Pružamo mogućnosti organizacije različitih aktivnosti:

  • seminare, predavanja, radionice, konferencije
  • savjetovanje o pripremi, provedbi i evaluaciji projekata financiranih iz Strukturnih i investicijskih fondova EU

Ciljne skupine

• javna uprava
• regionalna i lokalna samouprava
• mikro, mali i srednji poduzetnici
• sektor obrazovanja (vrtići, udruge mladih, osnovne i srednje škole, institucije visokog obrazovanja)
• nevladine udruge i profesionalne organizacije
• političke stranke
• mediji
• žene, umirovljenici i ostale društveno osjetljive skupine