• OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA
  • OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
  • OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO
  • PROGRAM RURALNOG RAZVOJA
  • ESIF KREDITI ZA RAST I RAZVOJ
  • ESIF MIKRO I MALI ZAJMOVI
  • HBOR I KOMERCIJALNE BANKE
  • ZAKON O POTICANJU ULAGANJA
  • DRŽAVNE POTPORE ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE

Ključne faze projekta

• Priprema projekta
• Prikupljanje administrativne i tehničke dokumentacije-
• Prikupljanje ponuda
• Izrada investicijske studije, poslovnog plana i marketinške strategije
• Izrada prijavnih obrazaca
• Provedba projekta

Želite dodatne informacije?