Pomažemo organizacijama da se prilagođavaju stalnim promjenama koje se događaju na tržištu. Na taj način otklanjamo negativan utjecaj promjena na poslovanje i doprinosimo izvrsnosti naših klijenata.

Zajednički cilj koji želimo postići je maksimalno iskorištenje resursa te osiguranje visoke produktivnosti i efikasnost, kao i kontinuiranog i održivog rasta poslovanja.

Unutar poslovnog savjetovanja nudimo usluge kojima pokrivamo različite segmente poslovanja:

 • Usluge snimanja trenutnog stanja poslovnog subjekta (analize organizacijske strukture, financijskih pozicija, proizvodnog portfelja, poslovnih procesa, itd.)
 • Pripremanje i vođenje radionica za vaše zaposlenike
 • Identifikacija i rješenje problematičnih točaka u poslovanju
 • Izrada prijedloga budućeg stanja poslovnog subjekta i predviđena poboljšanja

U sklopu poslovnog savjetovanja nudimo specifične usluge:

 • Analiza tržišta i tržišnih trendova
 • Analiza konkurencije
 • Pozicioniranje proizvoda i usluga na tržištu
 • Upravljanje procesom strateške i operativne nabave
 • Upravljanje procesom marketinga i izrada marketinških planova
 • Optimizacija poslovnih procesa
 • Izrada pokazatelja učinkovitosti za pojedine poslovne procese
 • Optimizacija proizvodnog portfelja
 • Upravljanje organizacijskim promjenama

Ključne riječi

• Analiza sadašnjeg stanja
• Identifikacija problematičnih područja
• Izrada prijedloga budućih rješenja
• Provedba projekata
• Uspostava sustava kontrole